President Angelien van Essen kiest voor jaarthema: omzien naar elkaar

Lieve Inner Wheel vriendinnen,  

Het is al weer even terug in de tijd dat mij gevraagd werd voorzitter te worden van onze Inner Wheel club. Alles schiet dan even door je gedachten maar ook:  is dit wel wat voor mij?  Toch bekroop mij gelijktijdig ook een heel positief gevoel over de club die ik dan zou mogen voorzitten. 

Dan kijk ik o.a. naar het nieuwe elan en samenstelling van jonge en minder jonge leden binnen de club, de saamhorigheid, diversiteit en de bereidwilligheid om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor mensen die het nodig hebben. Daarom heb ik dus JA gezegd en heb er zin in om samen met jullie er een mooi Clubjaar van te maken.

Als eerste wil ik Janneke enorm bedanken op de wijze waarop zij de afgelopen 2 jaar als Voorzitter onze Inner Wheel Club draaiende heeft gehouden. Tijdens jouw openingsspeech gaf je al aan dat we moesten gaan roeien met de riemen die we hebben. Het was vanwege de Coronaperikelen geen eenvoudige tijd om voorzitter te zijn maar het is jou dit zeker gelukt. Applaus!! Laten we hopen dat we Covid achter ons hebben gelaten en dat dit zo mag blijven zodat we mooie en waardevolle bijeenkomsten in 2022-2023 kunnen hebben. 

Maar we moeten ook realistisch zijn want we leven in een tijd met onzekerheden. Het kan gaan om gezondheid van ons zelf of anderen, economie, oorlog in Oekraïne, toenemende armoede enzovoorts.. 

Laten we hopen dat de gevolgen hiervan ons zoveel mogelijk bespaard blijven. 

Wetende dat Inner Wheel destijds is opgericht juist in een roerige periode na de oorlog met als doel samen als vriendinnen sterk om te zien naar en elkaar en te zorgen voor elkaar en hulpbehoevende. Dan verbind je en benadruk je dat we een belangrijke rol gaan vervullen

Dit brengt mij naar het nieuwe jaarthema: Omzien naar Elkaar.

In de afgelopen periode is gebleken dat we ondanks de Coronaperikelen toch nog goed met elkaar in contact zijn gebleven ook al zijn er wel periodes geweest waarin we elkaar minder gezien hebben. Het nieuw Jaarthema Omzien naar Elkaar heb ik bewust gekozen omdat dit zeker in de tijd waarin we leven in zijn algemeenheid van groot belang is en dus ook voor het bestaan van onze Inner Wheel Club.Samen met het Bestuur wil ik het nieuwe clubjaar inspirerende invulling geven waar wij allemaal nieuwe energie van krijgen. Ik wil daarbij ook een beroep op jullie doen om hierin mee te denken en ideeën aan te dragen om er samen een Inner Wheel jaar van te maken zoals wij die graag zien. Een sterke Innerwheel Club kan immers ook beter als Serviceclub functioneren haar doelstellingen bereiken voor onze medemensen in de maatschappij die het moeilijk hebben. Gezien de tijd zal het niet altijd eenvoudig zijn maar laten we elkaar ondersteunen, bemoedigen en respecteren bij het verwezenlijken van onze idealen.

We gaan het samen doen en laten we vooral OMZIEN NAAR ELKAAR!

Ik wens jullie allemaal een fijne en gezonde zomerperiode en hoop jullie allemaal in goede gezondheid op woensdag 7 september te ontmoeten. 

Dank jullie wel.